Praktijk voor Fysiotherapie - Sportrevalidatie - Fysio Fit - Mc Kenzie - Ontspanningstherapie - Bekkentherapie - Lifestyle Coaching

 De praktijk biedt de volgende specialisaties:


 Fysiotherapie                                                                      
 
 Individueel onderzoek en behandeling van klachten aan het houdings- en  bewegingsapparaat.
 Aandoeningen, zoals: nek-, lage rugklachten, aanhechtingspijnen (v.b. tenniselleboog, lies-,      achillespees en kniepeesklachten) worden behandeld. 

 Behandelingen kunnen bestaan uit: voorlichting, mobilisaties, oefentherapie, fysiotechnische    applicaties (o.a. TENS), (bindweefsel)massage en fricties.       

 Doel is de klachten te verhelpen, maar ook uw inzicht, controle en zelfredzaamheid te            vergroten.


 Sportrevalidatie / Orthopedie

 Individueel onderzoek en behandeling van sporters, sportadvies, conditietests, b.v. na een  meniscus-, kruisband- of schouderoperatie.

 Hiernaast wordt er gewerkt met de regionale ziekenhuisprotocollen b.v. na een VKB (Voorste  Kruisbandplastiek), TKP (Totale Knie Prothese) of THP (Totale Heup Prothese).

 Verder krijgt u diverse thuis-oefenschema’s mee en wordt u regelmatig getest w.b. uw  vorderingen.

 De praktijk beschikt over moderne, hartslaggestuurde cardioapparatuur, krachtapparatuur en  diverse oefenmaterialen.

 Speciaal voor voetballers is een coördinatieschema ontworpen, waarin de voetballer zijn /  haar vorderingen op coördinatief gebied kan zien.  

 

 Mc Kenzie

 Individueel onderzoek en behandeling volgens de Mc Kenzie methode uit Nieuw Zeeland; met  name voor nek- en rugpatiënten.    

   
 Duizeligheid (BPPD)
 
 Individueel onderzoek en behandeling bij duizeligheidsklachten, welke veroorzaakt
 worden door loszwevende oorkristallen in het evenwichtsorgaan.
 Dit wordt ook wel BPPD = "Benigne Paroxysmal Positional Vertigo" genoemd.
 Middels speciale technieken (o.a. Epley, Brandt-Daroff), advies en thuisoefeningen worden
 deze oorkristallen verplaatst, zodat uw klachten doorgaans binnen enkele weken sterk 
 afnemen en verdwijnen.     

                                                                                                                                                                                                                                                

 Bekkentherapie  
                                                                                                                                                       Individueel onderzoek en behandeling bij bekkenklachten veelal gerelateerd aan de 
 zwangerschap.

      
                                                                                                                                                        Thuis behandelen                                                                                                                                        
 Patiënten kunnen thuis worden behandeld, indien nodig.
 (v.b. na een beroerte, operatie, etc.)         


 Ontspanningstherapie
                                                                                                                                                      
 Patiënten die problemen hebben met ontspannen of ademhalen                               (b.v. hyperventileren    en spanningsgelateerde klachten) kunnen individueel
 worden begeleid.
 
 Toegepaste methoden: o.a. "Jacobson", "Mitchell" en "van Dixhoorn".

 Hiernaast kunnen "Mindfulness-technieken" worden toegepast, waarbij  gedachten en 
 emoties geintegreerd worden bij de ontspanningsoefeningen.
 

 Taping

 Hierbij kan, ter ondersteuning van de behandeling, gebruik gemaakt worden van o.a.     de klassieke Sport-tape (v.b. na een enkelverzwikking), de Mc Connel tape (bij o.a.     knieklachten) en de Cure tape. 


 Fysio-Fit
 Verantwoord en gezellig trainen in een kleine groep (max. 8 personen).     
 Vooraf krijgt de deelnemer een intake, waarbij de gezondheidstoestand wordt gemeten. 
 Hierna wordt in een persoonlijke sfeer aan de conditie gewerkt.   
      

 Lifestyle Coaching
 Individuele coaching m.b.t. gezondheid en bewegen.
 Hierbij wordt bekeken / getest wat uw gezondheidstoestand is en wat u wenst
 te veranderen / verbeteren.
 Daarna wordt er een individueel programma met concrete- en haalbare doelen gemaakt.    
 Naast de fysieke training krijgt u eveneens informatie over andere gezondheidsaspecten,
 zoals voeding, ontspanning, omgaan met stress, etc.